Захтев за рефундацију дела трошкова сахране

По захтеву странке потребно:

  • захтев лица које је сносило трошкове сахране у слободној форми
  • фотокопија извода из матичне књиге умрлих
  • оригинал рачун
  • фотокопије избегличке легитимације или лична карта подносиоца захтева
  • фотокопија избегличке легитимације или личне карте најближих сродника покојника
  • изјава са два сведока да преминули-а као и чланови његовог породичног домаћинства нису имали примања
Напомена: Потребно је вратити оригинал избегличке или прогнаничке легитимације из разлога поништења.