Издавање уверења о држављанству

Потребна документација:
- Захтев за издавање уверења о држављанству
- Доказ о плаћеној такси

Место набавке обрасца захтева:
Инфо пулт или преузмите овде

Републичка административна такса:

Административна такса се не плаћа за следеће намене:
- За упис у школу и факултет
- За потребе војне евиденције
- За заснивање радног односа
- За остваривање права из социјалне заштите
- За остваривање права из здравствене заштите
- За остваривање права из борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

Место предаје документације: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74на шалтеру матичара у приземљу

Место решавања предмета: изводи се издају одмах по предаји захтева

Радно време са странкама:  радним даном од 07.30 до 18.30 часова

Телефон за информације: 8721-077 и 8726-430

Напомена:

Извод се издаје за лица уписана у матичним књигама општине Обреновац и осталим градским општинама Града Београда уколико су подаци унети у електронску евиденцију. 


Извод можете да поручите и на следеће начине:

- на телефон 8721-077 - радним даном од 07.30 до 15.30 часова
- преко Интернета попуњавањем формулара