Ексхумација и пренос посмртних остатака

Одељење за општу управу

ЕКСХУМАЦИЈА-ПРЕНОС ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА

  • захтев
  • доказ Управе гробља да је покојник сахрањен
  • доказ да је обезбеђено гробно место за пренос посмртних остатака
  • извод из матичне књиге умрлих
  • потврда о смрти или отпусна листа из болнице или обдукциони записник
  • ако има више власника гробног места сагласност свих корисника

Место решавања предмета: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74канцеларија бр. 5

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
Телефон за информације: 011 8726-430