Упис у матичну књигу рођених

За упис у матичну књигу рођених је потребно:   

  • потврда здравствене установе о рођењу детета
  • извод из матичне књиге венчаних (не старији од 6 месеци)
  • уверење о држављанству (не старији од 6 месеци)
  • извод из матичне књиге рођених за оба родитеља уколико нису венчани (не старији од 6 месеци)
  • записник о признавању очинства уколико родитељи нису венчани
  • важеће личне карте
Место решавања предмета:  Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74шалтер матичне службе у приземљу
Радно време са странкама: радним даном 07.30-18.30
Телефон за информације: 011 8726-430