Послови овере преписа, потписа и рукописа и издавање радних књижица

За оверу преписа

 • оригинал документа на увид
 • фотокопија у два примерка
 • административна такса 490 динара

За оверу рукописа

 • рукопис који се оверава
 • присуство лица које је написало исправу руком
 • лична карта или пасош лица чији се рукопис оверава
 • административна такса 490 динара

За оверу потписа

 • лично присуство странке са личном картом или пасошем
 • два примерка исправе која се оверава
 • административна такса 490 динара

За оверу овлашћења/пуномоћја

 • лично присуство странке са личном картом или пасошем
 • два примерка исправе која се оверава
 • административна такса 390 динара

Изјава два сведока 

 • два обрасца
 • лично присуство два сведока са важећим личним картама
 • административна такса 770 динара

 ИЗДАВАЊЕ РАДНЕ КЊИЖИЦЕ

 • захтев за издавање
 • радна књижица
 • оригинал диплома или уверење на увид и једна фотокопија
 • лична карта
 • ослобођено таксе

Место решавања предмета: шалтер Овере у приземљу Управе градске општине, ул. Вука Караџића бр.74
Радно време са странкама: радним даном 07.30-18.30
Телефон за информације: 011 8726-473

 

 

Сервис грађана

  Пут до Ваших права 
Сазнајте како најлакше можете добити неке документе и остварити своја права

Контактирајте администрацију 
Поставите питање, пошаљите сугестију
или критику администрацији Градске општине Обреновац

Наручивање докумената
Наручите извод из матичних књига рођених,
умрлих, венчаних и држављана 

Документа / Одлуке /  Буџет
Преузмите усвојена документа, одлуке...

Правна помоћ  
Правна помоћ за све грађане Обреновца

Важни телефони
бројеви телефона устаннова и
институција

Мапа општине Обрeновац
Информишите се...

Ред вожње
на линији Обреновац - Београд

Буџет ГО Обреновац

imagesbudget
gradjevinske dozvole

Сервис грађана

servisGradjana

Канцеларија за младе